home info contact
Login
 
 


Aansprakelijkheid

Assurantiekantoor De Boer Bemiddeling streeft er naar dat de op de website aangeboden informatie correct is. Bij de samenstelling van de site wordt de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. Niettemin aanvaardt Assurantiekantoor De Boer Bemiddeling geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze site.Op de website van Assurantiekantoor De Boer bemiddeling wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de producten en diensten van Assurantiekantoor De Boer Bemiddeling. De gegevens zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden informatie over de dienstverlening van Assurantiekantoor De Boer Bemiddeling te verstrekken.Deze site bevat links naar sites die buiten het domein liggen hiervoor gelden mogelijk afwijkende op die pagina aangegeven voorwaarden. Assurantiekantoor De Boer Bemiddeling is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s, c.q. websites, noch voor de op deze site als download aangeboden software.

Eigendomsrechten
De op deze website afgebeelde gegevens, zoals onder meer teksten, handelsnamen en logo's, zijn met toestemming van de verzekeringsmaatschappijen verkregen of zijn eigendom van Assurantiekantoor De Boer Bemiddeling. Overname of vermenigvuldiging van deze informatie is - anders dan uitsluitend voor privé-gebruik - niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Assurantiekantoor De Boer Bemiddeling.

Wie zijn wij

Verzekeringen

Hypotheken

Pensioenen

Financieringen

Dienstenwijzer particulier

Dienstenwijzer MKB

Online verzekeren